روانشناسی

مدیر سایت

با لبخند وارد شوید! خنده بر هر درد بی درمان دواست

خنده نشا ن دهندة شادی درونی انسان و لبخند بيانگر دوستی، عشق و محبت است. خنده زبان پنهانی و مشترك همه افراد جهان، يعنی زبانی است كه همه آن را می فهمند.

خنده بازتاب یا واكنشی است که به منظور تخلیه هیجانات به كار می رود، و چون هیجاناتی که به دلیل شرایط مختلف چون مشکلات شدید محیط؛ حوادث اتفاقی و بازداری های ذهنی راهی به بیرون نمی یابند از طریق خندیدن از ذهن و بدن تخلیه می گردند. در واقع به دلیل همین تخلیه هیجانیست كه خنده صورت مي گيرد. خنده، رها كردن قوای ذخيره شده مي باشد و اين رها شدن ايجاد لذت می کند و به اين علت است که همیشه پس از خنده احساس آرامش به وجود می آید. در زندگي كمتر روزی است كه بدون خنده سپري شود، مگر در شرايط اندوهبار خاصي مانند مرگ عزيزان یا مصيبت ها و فجايع عمومي و همگاني كه خنده صورت نمي گيرد.

خنده پيام یا نشان هایی است كه برای ديگران ارسال مي کنيم و وقتي مخاطبي نباشد ناپديد مي شود. خنده داراي جايگاه ويژه و پرارزشي است و م يتواند به برقراري تعادل رواني در انسان كم ك كند و باعث ايجاد و حفظ س المت رواني گردد. لبخند در نوزاد انسان به صورت غريزي مشاهده مي شود اما بعدها در سير تكامل فرد به خنده های بالغانه تبديل مي شود. خنده پدیده ای است که غالباً برای ابراز شادمانی به کار می رود و در بین موجودات زنده فقط انسان از این توانایی برخوردار است. از آن جا كه خنده پيوند و اعتماد بين افراد را برقرار مي كند یکی از را ه های استحكام و بوجود آمدن يك رابطه گرم و عاطفي مي باشد. مي توان گفت خنده مسری است و موجب تغییر حالت روحي ديگران و بهتر شدن حال خود و اطرافيان مي گردد.

خنده نشان دهنده شادی دروني انسان و لبخند بيانگر دوستي، عشق و محبت است. خنده زبان پنهاني و مشترک همه افراد جهان، يعني زباني است كه همه آن را می فهمند.

خنده بر سلامت جسم و روان تاثير زيادی دارد، در یک ضرب المثل ايراني آمده «خنده بر هر درد بي درمان دواست ». خنده به علت اينكه فشار رواني و استرس را كاهش مي دهد و روابط انساني را بهبود مي بخشد، تاثير مثبتي بر سلامتي دارد، خنده باعث كاهش خستگي و گاهي اوقات آن را برطرف م يسازد و انرژی مثبتي ايجاد مي نمايد. نكته جالب توجه اين كه لبخند اكسير جوانيست، وكساني كه لبخند یا تبسم هميشگي بر لب دارند جذابتر، سرزنده تر و جوانتر به نظر می رسند.

 فوايد خنده

خنده نشانه اعتماد به ديگران است.

خنده باعث تقويت روابط اجتماعي مي شود.

خنده باعث اجتناب از درگيری و برخورد مي شود.

خنده ايجاد صميميت مي كند.

خنده باعث طولاني شدن عمر مي شود.

خنده قدرت یادگيری و تمركز را افزايش مي دهد.

خنده باعث رفع خستگی می شود.

خنده نوعی تخلیۀ روانی بوده و تنشها و احساسات سرکوب شده را رها می سازد.

خنده گويای پذيرش و تعاملات مثبت است.

خنده بيانگر و اثبات كننده عضوی از یک گروه بودن است.

خنده باعث تقويت روابط اجتماعي مي شود.

خنده نشان دهنده پذيرا بودن ديگران است.

خنده یک مكانيسم دفاعي و کنار آمدن با استرس، تحقير، خجالت زدگي و درد است.

خنده باعث افزايش سطح انرژی بدن مي گردد.

خنده باعث كاهش استرس و تنش رواني مي شود.

خنده باعث افزايش روحيه فرد و احساس خوب نسبت به خود مي گردد.

خنده تكنیكي آسان است كه باعث تن آرامي رايگان مي شود.

خنده كوتا هترين مسير ميان دو فرد است.

با لبخند وارد زندگی جدیدتان شوید.

منبع: دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، ماهنامه پیام مشاور
چاپ
2450 به این مطلب امتیاز دهید:
3.3

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

x